Förstagångsåk i Helags

Ellas Fall på Helagsfjället, Maajåelkie 1796m EDX-S6-E4-58°: 2005-02-02 Kalle Eriksson.

Pilgrimsrännan på Predikstolen, Beallehkse 1682m TD-S4-E3-45°: Klassiker som har skidats i många årtionden.

Kana på rumpan” på Skantztjahke 1634m ED-S5-E4-48°: 2018-04-25 Kristoffer Kumar Lidvall och Mattias Skantz