Förstagångsåk i Lill-Lunndörren

Westlings ränna på Lill-Lunndörrfjället, Uttje salva 1410+m. TD-S5-E3-48°: 2014-03-14 Lasse Collin och Mattias Skantz.

Westlings ränna på Lill-Lunndörrfjället, Uttje salva
Westlings ränna på Lill-Lunndörrfjället, Uttje salva. Nöjd Lasse Collin.

Diagonalrännan på Nörder-Storådörrfjället 1527m ED-S5-E4-50°: Kört på skidor ett par gånger men oklart vem som gjorde förstagångsåket.

Bild Saknas