Förstagångsåk i Lunndörren

Rännorna på Gruvfjället: Bruna: Ränna 1 – Södra Rännan -Gruvan. Röda: Ränna 2 – Stora Rännan. Gula Ränna 3 – Tvillingrännan. Blåa: Ränna 4 – Norra Rännan.
Till vänster ränna 3 och till höger ränna 4.
Till vänster ränna 3 och till höger ränna 4.

Ränna 1 – Södra Rännan – Gruvan på Gruvfjället 1420m EDX-S7-E4-60°: Oklart om den är skidad. Normalt är det 2 firningar under åket. Klättrades 1989 av S-E Breivik och M Hellberg.

Ränna 1 – Södra Rännan – Gruvan på Gruvfjället

Ränna 2 – Stora Rännan på Gruvfjället 1420m EDX-S6-E4-55°: 2001-april Henrik Westling, Ivo Langefors och Mårten Pettersson

Ränna 2 – Stora Rännan på Gruvfjället. Normalt en isklätterled. Orepeterad sedan 2001.

Ränna 3 – Tvillingrännan på Gruvfjället 1420m EDX-S6-E4-52°: 2013-04-09 Mattias Skantz och Lasse Collin

Ränna 3 – Tvillingrännan på Gruvfjället. I januari är det mer isklättring än skidåkning.
Ränna 3 – Tvillingrännan på Gruvfjället.Mer snö i april.

Ränna 4 – Norra Rännan på Gruvfjället 1420m EDX-S6-E3-55°: 2011-01-24 Lasse Collin och Mattias Skantz

Ränna 4 – Norra Rännan på Gruvfjället .I januari 2011 när rännan skidades för första gången.
Ränna 4 – Norra Rännan på Gruvfjället alltså rännan till höger.

Brudslöjan på Gruvfjället 1420m EDX-S7-E4: Mer söder om södra rännan samt mer in i passet. Har ej skidats med klättras var och varannan vinter. Övre delen är skidbar och nedre delen är mer is och klippa. Klättrades 1985 av Mikael Sundberg och P Malmsten.

Brudslöjan på Gruvfjället.
Övre delen, den skidbara delen av Brudslöjan på Gruvfjället.

Denny goes extreme – Östrännorna på Dörrpiken, Sjtiedtje 1303m ED-S6-E3-53°: 2016-02-19 Denny Calvo, Mattias Skantz och Henrik Westling.

Denny goes extreme – Östrännorna på Dörrpiken, Sjtiedtj.

Introrännan på Staajnehke 1504m TD-S4-E3-45°: 2013-03-10 Hans Lundqvist och Mattias Skantz

Introrännan på Staajnehke
Introrännan på Staajnehke.