FÖRSTAGÅNGSÅK I OFFERDALSFJÄLLEN

”Trifide 1 Himmelsrännan” på Himmelsraften 1211m S4-E1-43°: 2003-04-13 Anders Nordvall (fd Gunnervall) och Mattias Skantz.

Himmelsrännan

”Trifide 2 Danne markerar” på Himmelsraften 1211m S4-E2-45°: 2003-05-01 Daniel Klintefelt, Karl Almestål och Mattias Skantz.

Danne markerar

”Trifide 3 Kungsörnen” på Himmelsraften 1211m S5-E3-48°: 2004-03-26 Daniel Klintefelt och Mattias Skantz.

Kungsörnen, det steg en Kungsörn precis från berget precis i samma ögonblick som historiens första sväng gjordes.

”Ren på sten” på Himmelsraften 1211m S4-E2-45°: 2003-04-30 Karl Almestål och Daniel Klintefelt

Ren på sten, efter att det låg en död ren som träffats av en rullande sten mitt i åket.

”Y:et” på Himmelsraften 1211m S4-E2-45° (Y:et har två insteg, därav namnet och skiers right är det S6-E3-50°): 2004-03-26 Daniel Klintefelt och Mattias Skantz.

Y:et