Förstagångsåk i Storulvån

Trevors åk på Sönner-Tväråklumpen 1409m ED-S5-E3-50°: 2000-03 Mårten Pettersson och Henrik Westling.

Blå är fegis alternativet, Röd är det vanligaste och Gröna är originalet som är hardcore.