Rekord i Vålådalen

  • Vålådalsfyrkanten: 2020-09-22 6:13:51 timmar av Alexandra Nilsson: Vålådalens stora Parkering där fjällederna startar – STF Lunndörrstugan – STF Vålåstugan – STF Stendalsstugan – Vålådalens stora Parkering där fjällederna startar. (Regler: man ska ta på alla fjällstugornas entrédörrar)
  • Ottfjället Upp: Oklart: Vålådalens Fjällstation – Ottfjällets topp 1265